Kosztorysowanie
TAIKA > Oferta > Kosztorysowanie

Kosztorysowanie

Kosztorysowanie


  • wyceny całych obiektów, budów, zadań inwestycyjnych, w tym obiektów o dużym stopniu skomplikowania,
  • wyceny robót budowlanych, instalacyjnych, inżynieryjnych,
  • weryfikacja kosztorysów i przedmiarów,
  • wykonywanie przedmiarów, obmiarów, wycen z dokumentacji oraz z obmiarów.

W skład naszego zespołu wchodzą osoby posiadające uprawnienia   Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

TOP