Nadzór budowlany. Zarządzanie projektami. Kierowanie budową. Konsulting
TAIKA > Oferta > Nadzór budowlany. Zarządzanie projektami. Kierowanie budową. Konsulting

Nadzór budowlany. Zarządzanie projektami. Kierowanie budową. Konsulting

Nadzór budowlany. Zarządzanie projektami. Kierowanie budową. Konsulting

Poprzez nadzór budowlany i zarządzanie projektami rozumiemy wszelki zakres usług związanych z:


  • pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego począwszy od podstawowych wymagań określonych w ustawie Prawo Budowlane, poprzez wsparcie i reprezentowanie Inwestora na każdym etapie inwestycji od fazy koncepcji projektowej aż po przekazanie obiektu do użytkowania,
  • kierowaniem budową i robotami budowlanymi od podstawowych zadań określonych prawem, poprzez organizację robót budowlanych, harmonogramowanie, po  dobór właściwych technologii i rozwiązań,
  • kierowanie projektem budowlanym – nie tylko pod względem technicznym, ale również pod względem ekonomicznym, począwszy od wstępnej koncepcji, poprzez nadzór nad realizacją prac projektowych, robót budowlanych, aż po odbiory końcowe i nadzór nad przebiegiem eksploatacji obiektów w okresie gwarancji,

Konsulting – oferujemy kompleksowe usługi doradcze związane z budownictwem oraz inwestycjami budowlanymi na każdym ich etapie, zarówno w okresie przygotowania jak i realizacji inwestycji.

TOP